Zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs hand in hand

Op onze school gaan onderwijs en zorg hand in hand, omdat we de overtuiging hebben dat leerlingen zich het best ontwikkelen als er vanuit verschillende disciplines aan dezelfde doelen gewerkt wordt. Dit betekent dat alle betrokkenen rondom de leerling (inclusief ouders) gezamenlijk onderwijs- en ondersteuningbehoeften omschrijven. De disciplines rondom een leerling werken gezamenlijk vanuit een geïntegreerd plan.

Basisaanbod

Voor het onderwijs betekent dit concreet dat er een basisaanbod van onderwijs is, dat afgestemd is op het niveau van het kind. Op basis van zijn/haar ontwikkelingsperspectief wordt een kind (eventueel al op 4-jarige leeftijd) geplaatst in een leerroute. De leerkracht volgt het kind in zijn leerroute met behulp van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Wanneer blijkt dat het kind stagneert in zijn ontwikkeling, is dat reden om extra onderwijsondersteuning in te zetten.

Extra zorg

Veel van onze leerlingen hebben naast onderwijs in de reguliere vakken extra zorg nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Dit kan zijn in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie, caesartherapie of logopedie. Ook kan speltherapie of psychomotore kindertherapie gewenst zijn. De therapieën die een leerling nodig heeft worden gegeven onder schooltijd door experts van de samenwerkende zorginstellingen.

Voor ondersteuning op het basisaanbod verwijzen we u graag naar Bureau Bijles.