Missie

Onze missie

Kiem is een school voor kinderen met een specifieke zorgvraag.
Onze school staat open voor alle leerlingen met een cluster 3-indicatie.

Eén kind, één plan

Uniek aan onze benadering is de integrale samenwerking (onder één dak) tussen onderwijs en therapie.
Wij hanteren het principe van één kind, één plan. Door deze meervoudige aanpak zijn we optimaal in staat om de ontwikkeling en het welbevinden van elk kind te bevorderen: onderwijs met zorg!

Vanuit de kwaliteiten van de leerling werken wij gericht aan diens eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat doen we zoveel mogelijk, ervaringsgericht, in ateliers. Daarbij staan samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten en therapeuten voorop.

Ons uiteindelijk doel is om leerlingen te laten doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs of dagbesteding.