Geluk en groei

‘Geluk en groei’ is wat wij onze leerlingen toewensen en waaraan wij als schoolteam met onze integrale aanpak een bijdrage hopen te leveren.

Geluk

Geluk in de zin van het welbevinden van het kind; het bijbrengen van zelfrespect, het besef dat het waardevol is en er mag zijn. Kinderen vertrouwen laten ervaren in zichzelf en de ander, door het bieden van veiligheid.
Hun wereld iets overzichtelijker maken en er vanuit een ander perspectief naar leren kijken.

Groei

Groei in de zin van de ontwikkeling van het kind; ontdekken wat het nodig heeft, helpen zien van de mogelijkheden die er zijn. Kinderen helpen bij hun groei naar zelfredzaamheid. Hiervoor zetten wij ons dagelijks in. En uiteraard doen wij dat niet alleen. Samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten en therapeuten staat daarbij voorop.